לשיקול דעתה של המורה " לעתים קיימת שאיפה להימנע מחזרות לקסיקליות ולהשתמש באוצר מילים מגוון ובמילים נרדפות . גיוון כזה יכול להועיל לקורא , כשמילה אחת אינה ברורה לו , והאחרת מסייעת לו להפיק משמעות . אולם השימוש במונחים שונים לציון אותו מאוזכר עשוי להיות דווקא גורם מעכב ומכשיל , גורם שאינו מקדם את ההבנה אלא מפריע . "לה ע"פ כהן , א' ולבנת , ז' . ( 2011 ) שפת המקצועות : ידע לשוני וביטויו במקצועות לימוד שונים בחטיבת הביניים . סקירה מוזמנת כחומר רקע לעבודת ועדת שפה ואוריינות ( http : // education . academy . ac . il ) לדוגמה , בפסקה הראשונה יש שמות שונים לאותו מקום : ' המקום שבו רוכז כל , 'הזבל 'המזבלה , 'העירונית 'אתר , 'הפסולת , 'האתר' . 'המקום' וכך זה בטקסט : " עד לפני כשישים שנה רוכז כל הזבל של אזור תל אביב בקרבת העיר יפו . באותן שנים אנשים יצרו הרבה פחות אשפה מהיום , ובכל זאת הפכה המזבלה העירונית ההיא למטרד של לכלוך וריחות רעים . לבקשתם של תושבי יפו הוחלט להעביר את אתר הפסולת לשטח שנמצא כשבעה קילומטרים מזרחה ליפו , סמוך למחלף מסובים של ימינו . עוד הוחלט להקים במקום מפעל למחזור אשפה , שבו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך