החלוקה של הטקסט לחלקים עשויה לתרום להבנת הטקסט - היא מצביעה על נושאים שונים בטקסט ומסייעת בראיית הרצף של הטקסט . לשם מתן כותרת משנה לכל חלק יש לערוך הכללה . יצירת ההכללה ממקדת את הקוראים בעניין המרכזי באותו החלק , ובכך מסייעת גם בהבנה הכוללת של הטקסט . אפשר לחלק את הטקסט הזה בכמה דרכים . נציג פה שתיים מרכזיות : חלוקה לשני חלקים : החלק הראשון - מתחילת הטקסט ועד סוף הפסקה השלישית ( ההיסטוריה של אתר חירייה . ( החלק השני - מתחילת הפסקה הרביעית ועד סוף הטקסט ( ההצעות של האמנים והמידע על מה שעלה בגורלן . ( חלוקה לשלושה חלקים : החלק הראשון - מתחילת הטקסט ועד סוף הפסקה השלישית ( ההיסטוריה של אתר חירייה ) , החלק השני - משם ועד סוף הפסקה השביעית ( ההצעות של האמנים , ( החלק השלישי - משם ועד סוף הטקסט ( סיכום . ( במליאה מסבירים לתלמידים שבמטרה למקד את הנושאים השונים בטקסט ולעקוב אחרי הרצף שלו , עליהם לחלק את הטקסט לחלקים עפ"י הנושאים השונים שהם מוצאים בו , ולתת כותרת משנה לכל חלק . כותרות המשנה הן למעשה הכללות שהילדים יוצרים למה שכתוב בחלקים השונים , הן מכריזות בכמה מילים מה הנושא של החלק שיבוא מת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך