במליאה מבקשים מן התלמידים להגיב באופן חופשי ( מה עניין אותם ? מה הרשים אותם ? מה לא היה ברור ? מה הקריאה חידשה להם ? האם קיבלו תשובות לשאלות שהתעוררו עקב הצפייה בסרטון ? היכן נמצאות התשובות בטקסט ? מה למדו מן הטקסט ( ... ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך