אנו מציעים להתחיל מקריאה עצמאית של הטקסט . כדי לסייע לתלמידים למקד את הקריאה ולזהות את העניין המרכזי בטקסט , עלינו לנסח שאלה לקראת הקריאה . כיוון שהתלמידים צפו בסרטון על חירייה , ואף העלו שאלות שהתעוררו עקב הצפייה , מומלץ אף להזמינם לחפש תשובות לשאלות בטקסט שיקראו . יחד עם זאת , הקריאה הראשונה של הטקסט תעורר גם תגובות חופשיות , שאינן מתייחסות בהכרח למרכיב זה או אחר של הטקסט . בקריאה זו התלמידים יוכלו להתחבר אל מה שראו בסרטון ולקבל מידע חדש . קוראים את הטקסט ומחפשים תשובות לשאלות שעלו בעקבות הסרטון ( עמ' . ( 9  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך