הטקסט 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "חירייה" הכנה לקריאת הטקסט ( צפייה בסרטון ) 9 . . . . . . . . . . . . קריאת הטקסט 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אחרי קריאת הטקסט 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בחינת הבעיה המרכזית העולה מן הטקסט 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . חלוקת הטקסט כאמצעי להבנה 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אסטרטגיות לקריאה של טקסט מידע 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . זיהוי מילים נרדפות ואזכורים כמסייעים לקריאה ( לבחירה ) 14 . . . . . פסקת הסיום 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . סיכום 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . צפייה חוזרת בסרטון ( לבחירה ) 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך