מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי האגף לחינוך יסודי המזכירות הפדגוגית הפיקוח על הוראת העברית קוראים מידע על פארק המחזור חירייה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך