. 1 הביאו שתי דוגמאות לקשרים בין המרכז היהודי בארץ ישראל למרכז היהודי בבבל . . 2 כתבו ויכוח דמיוני בין אמורא ארץ ישראלי ובין חכם המבקש לרדת לבבל . הזכירו בתשובתכם את המצב ששרר בארץ ישראל במאות השנייה והשלישית לסה"נ לעומת המצב בבבל . . 3 מהם ההסברים לכך שהתלמוד הבבלי נפוץ יותר יותר מהתלמוד הירושלמי ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית