בראש ישיבת סורא עמד במשך כשישים שנה רב אשי 427–352 ) לסה"נ , ( שנודע בהיותו תלמיד חכם ועשיר גדול , ופטירתו מסמלת את סוף תקופת האמוראים . לצדו פעל רבינא , שהיה תלמידו ונודע בהיותו מקל בפסיקותיו . בתלמוד נאמר " רב אשי ורבינא סוף הוראה" ( בבא מציעא פו ע"א ) ולכן מייחסים לרב אשי ולרבינא את חתימת התלמוד הבבלי ; אך יש חילוקי דעות מיהו רב אשי ומיהו רבינא ומה פירוש הביטוי " סוף . "הוראה יש הטוענים כי התלמוד נחתם במאה החמישית לסה"נ , ואילו אחרים טוענים כי התלמוד נערך באופן סופי רק במאה השישית לסה"נ . התלמוד לאחר עריכתו נלמד בעל פה , אך כנראה במאה השמינית הוא הועלה על הכתב . בתלמוד הבבלי מרוכזים דברי האמוראים שחיו בבבל וגם הרבה מתורתם של אמוראי ארץ ישראל , אם כי לעתים באופן אחר מהדרך שהם מופיעים בה בתלמוד הירושלמי . לעומת זאת בתלמוד הירושלמי כונסה תורתם של אמוראי ארץ ישראל בלבד . מאז חתימת התלמוד ועד ימינו זכה התלמוד הבבלי לתפוצה ולהכרה גדולה יותר מהתלמוד הירושלמי . הוא התקבל בכל קהילות ישראל ועל פיו התחברו ספרי הלכה . יש המסבירים את העדפת התלמוד הבבלי בקרב הלומדים בכך שהוא נערך מאוחר יותר מהתלמ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית