לאחר מותו של שמואל חרבה העיר נהרדעא במלחמה , ובעקבות זאת בשנת 259 לסה"נ עברה הישיבה לפומבדיתא . בראש הישיבה בפומבדיתא עמד רב יהודה בר יחזקאל , תלמידם של רב ושל שמואל . הישיבה בסורא נפגעה במהלך הרדיפות של יהודי בבל במאה החמישית לסה"נ ( עמ' ( 135 אבל ישיבות בבל המשיכו להתקיים עוד כשש מאות שנה לאחר מכן . בתלמוד אין תיאור מפורט ומסודר של סדרי הלימוד בישיבות בתקופת האמוראים , והחוקרים מסתמכים על תיאורים מתקופה מאוחרת יותר ומניחים שלא חל שינוי בסדרים אלו . לפי דעה זו הישיבות בנהרדע ובסורא שימשו מרכזי לימוד וגם בתי דין , וחכמיהן היו שופטים ודיינים . פעמיים בשנה , בחודשים אדר ואלול , הנקראים ירחי כלה , תלמידים שבמשך השנה עסקו לפרנסתם הגיעו לישיבות כדי ללמוד מסכת שנקבעה מראש . את ההתכנסות בירחי כלה קבע רב בסורא , ואילו בנהרדעא נהגו להתכנס בשבתא דריגלא – שבת שחלה בשלושת הרגלים ובה שמעו יהודי בבל דרשה בביתו של ראש הגולה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית