שמואל 254–167 ) לסה"נ בערך ) היה ראש הישיבה בנהרדעא . הישיבה נוסדה עוד לפני תקופתו , ואביו היה אחד החכמים שלימדו בה . שמואל למד אצל אביו וגם אצל ר' יהודה בן בתירא השני ור' חנניה בן אחי ר' יהושע . בתלמוד מסופר על הקשר המיוחד בין שמואל לאביו ועל כך שאביו נהג ללמד את בנו בדרך שפיתחה אצלו את החשיבה ( זבחים כו ע"א . ( ואכן , שמואל נודע בכישרונותיו ובידיעותיו הרבות ברפואה ובאסטרונומיה . הוא העיד על עצמו : " נהירין לי שבילי דרקיע כשבילי נהרדעא" ( אני מתמצא בדרכי השמים כמו שאני מתמצא בדרכי נהרדעא ) ( ברכות נח ע"ב . ( בזכות ידיעותיו באסטרונומיה הוא כונה ירחי נאה שפירושו " איש . "הירח שמואל היה דיין ראשי ואחראי על כל סדרי החיים היהודיים בבבל בדורו . הוא היה עניו ולא נמנע מלהודות כשלא ידע הלכה . עם זאת , הוא היה מודע למעמדו ואף טען כי הוא יכול "לתקן את כל הגולה" ( ראש השנה כ ע"ב . ( הודות לשמואל הצטיינה הישיבה בנהרדעא בלימוד המשניות והברייתות מתוך הקפדה על הנוסח המדויק שלהן . המשנה בישיבה בנהרדעא הייתה בסיס ללימוד ולשאלת שאלות , והחכם שלמד בשיטה זו נקרא עוקר הרים , כלומר מצטיין בחריפות השכל . שמו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית