ההתפתחות של מרכזי התורה בבבל קשורה בשמו של רב , אמורא שירד מארץ ישראל לבבל בשנת 219 לסה"נ , אך מניחים כי הקמת הישיבות הייתה תהליך הדרגתי ואין לקבוע תאריך מסוים לייסודן . בתלמוד מסופר שכאשר הגיע רב לבבל הוא מצא שבאזורים מסוימים לא רווח לימוד התורה ולכן החליט לחזק בהם את ידיעת התורה וגם את קיום המצוות ( חולין קי ע"א . ( הסבר אחר בתלמוד להקמת הישיבה בסורא היא רצונו של רב להימנע מתחרות עם חכמי נהרדעא ( כתובות נא ע"ב . ( רב למד בארץ ישראל בבית מדרשו של רבי יהודה הנשיא לפני שירד לבבל , וכנראה היה מהנחותי . בבבל הוא נהנה מיוקרה רבה משום שהביא אתו את תורת ארץ ישראל . רב הביא עמו לבבל את משנת רבי יהודה הנשיא , אך כנראה עוד לפני בואו היו לחכמי בבל משניות . נוסף על המשנה למד רב גם את כל הברייתות שאסף דודו חייא ( עמ' , ( 123 ולכן הוא זכה להכרה מיוחדת בהיותו חכם שדעתו יכולה אף לסתור משנה מפורשת – דבר שהותר רק לתנאים אך לא לאמוראים . שיטת הלימוד של רב הייתה לבסס את ההלכה על פסוק בתורה ועל המשנה , ובעקבות זאת בישיבה בסורא התמקדו בעיקר בשינון ובידיעת המקורות . חכם שלמד בשיטה זו נקרא סיני – כלומר מצטיי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית