יהודי בבל היו כפופים לראש הגולה – מנהיג שחשיבותו לא נפלה מחשיבותו של הנשיא בארץ ישראל . ראש הגולה הראשון הידוע בשמו היה רב הונא , בן דורו של רבי יהודה הנשיא , אבל כנראה המשרה הייתה קיימת עוד קודם לכן . בתלמוד הירושלמי מסופר שכאשר ארונו של רב הונא הובא לקבורה בארץ ישראל אמר רבי יהודה הנשיא שהוא היה מוכן לוותר על משרתו למען רב הונא ( תלמוד ירושלמי , כלאיים ט , ג . ( מניחים כי רבי יהודה הנשיא לא היה מכבד כך את רב הונא אילו היה מדובר במשרה שנוצרה רק בימיו . השלטונות הבבליים ראו בראש הגולה את נציג היהודים והעניקו לו לבוש שרד , כמו לנציגי דתות אחרות בתחומי הממלכה . ראש הגולה זכה גם לכבוד רב מצד היהודים , שראו בו צאצא למלכי בית דוד . החכמים נהגו לבקר אותו מדי יום ביומו , ואת ספר התורה היו מביאים אליו לשם קריאה בו כפי השושלת הססאנית – מייסד השושלת הססאנית ארדשיר הראשון ניצח בשנת 226 לסה"נ את האימפריה הפרתית והומלך לשליט יחיד על השטחים ששלטה בהם , ובהם גם בבל . יורשיו הקימו אימפריה שכללה גם את סוריה ואנטיוכיה ובירתה הייתה קטסיפון . האימפריה הססאנית התקיימה עד כיבושה בידי הערבים בשנת 651 לסה"נ ....  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית