. 1 מה היו תפקידי הנשיא ומה היו השינויים שחלו במעמדו ? הבחינו בין תקופות שונות . . 2 בחרו בית כנסת אחד שנבנה בארץ ישראל במאה הרביעית או החמישית לסה"נ וחפשו על אודותיו מידע . כתבו על גודלו , מבנה הישיבה בו והעיטורים וסכמו את העובדות שאפשר ללמוד מהמאפיינים על החברה היהודית בארץ ישראל בתקופה הביזנטית . . 3 מה היו הגורמים לעלייה במעמדם של חכמים וכיצד היא באה לידי ביטוי ? . 4 בשנת 55 לסה"נ חילק גביניוס את ארץ ישראל למחוזות ( עמ' , ( 64 ובשנת 438 היא חולקה על פי צו של תאודוסיוס השני . מה הייתה לדעתכם מטרת החלוקה המנהלית של הארץ ? תאודוסיוס השני – עלה לשלטון בשנת 408 לסה"נ בגיל צעיר ולכן השלטון בפועל היה בידי אחותו , שנודעה בהיותה נוצרייה אדוקה . קובץ החוקים שפרסם כלל את כל החוקים מהמאה הרביעית לסה"נ ועד ימיו והוא התקבל בכל רחבי האימפריה הרומית , גם בחלקה המערבי .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית