על אף היציבות היחסית במעמד המדיני של הנשיאות חלו בה מהמאה השלישית לסה"נ שינויים . לאחר מותו של רבי יהודה הנשיא עזבו תלמידיו את ציפורי לטבריה , מקום מושבה של הסנהדרין , ובעקבות זאת עברה גם הנשיאות לעיר טבריה . שינוי אחר היה חלוקת הסמכויות בין הנשיא לבין החכמים . בתלמוד הבבלי מסופר שרבי יהודה הנשיא קרא לפני מותו לחכמים וציווה עליהם : " שמעון בני – חכם ; גמליאל בני – נשיא ; חנינא בר חמא – ישב בראש" ( כתובות קג ע"ב . ( תפקידו של חנינא בר חמא אינו ברור : לא ידוע אם קיבל את ראשות הישיבה בציפורי , את ראשות בית הדין , או אם מונה לאחראי על ענייני הקהילה בציפורי . כמו כן לא ברורה חלוקת התפקידים : לא ידוע אם סמכות הסמיכה של חכמים חדלה להיות באחריותו הבלעדית של הנשיא ולצורך הסמיכה נדרשה הסכמה הדדית של הנשיא ושל החכמים , או אם לכל אחד מהמוסדות הייתה סמכות עצמאית לסמיכת חכמים . צוואתו של רבי יהודה הנשיא הפרידה בין תפקיד הנשיא לבין תפקיד החכם . עד המאה השלישית לסה"נ בדרך כלל היה הנשיא תלמיד חכם שזכה להערכה רבה בזכות אישיותו , ולפעמים , כמו בתקופת רבי יהודה נשיאה השני 260–235 ) לסה"נ ) נכדו של רבי יהו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית