בתקופת האמוראים חלו שינויים באימפריה הרומית ובמעמדה של ארץ ישראל והם השפיעו על מעמדם של מוסדות ההנהגה היהודית . כתוצאה מכך התחזק מעמדו של המרכז היהודי בבבל . מהם השינויים שחלו במעמדם של מוסדות ההנהגה היהודית ? מה היה התהליך שהוביל לעלייתו של המרכז היהודי בבבל ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית