כאמור , המשנה אינה כוללת את כל ההלכות שנאספו בבתי המדרש של התנאים . הלכה שלא נכללה במשנה מכונה ברייתא ( בארמית : חיצונית , מלשון בר , חוץ , ( וכבר בדור הראשון לאחר סידור המשנה נוצרו קבצים שונים של ברייתות . אחד הקבצים של הברייתות שהגיע לידינו נקרא תוספתא , מלשון תוספת . הברייתות בתוספתא מסודרות לפי הסדרים והמסכתות במשנה , וגם היא כוללת שישה סדרים . חוץ מארבע מסכתות יש לכל מסכת במשנה מסכת מקבילה בתוספתא . בין התוספתא למשנה יש דמיון בצורה החיצונית וגם בתוכן , אך התוספתא שונה מהמשנה – היא פירוש למשנה ומוסיפה עליה . לפעמים הפירוש הוא של הלכות לא ברורות במשנה , והתוספתא מביאה את הטעם להלכה או את מטרתה או דוגמאות שממחישות אותה . יש גם משניות שהתוספתא משלימה את הנושא ומוסיפה עליו פרטים שאינם מופיעים במשנה או מביאה דעות חולקות . כמו כן יש מקרים שהתוספתא מביאה דעה החולקת על ההלכה המופיעה במשנה . את חיבור התוספתא מייחסים לרבי חייא , תלמידו של רבי יהודה הנשיא ; אך יש חוקרים החולקים על כך וטוענים כי רבי חייא חיבר קובץ משניות אבל אין הוא זהה לתוספתא שבידינו , ואילו את התוספתא ערך חכם שאיננו יודעים ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית