לאחר חתימת המשנה היא נהייתה לטקסט שעל פיו למדו בבתי המדרש בארץ ישראל ובבתי המדרש בתפוצות , ובעיקר בבבל . גם החוקרים הסבורים כי רבי יהודה הנשיא לא כתב את המשנה בספר וכי היא נלמדה בעל פה חושבים כי הייתה לה סמכות של טקסט מקודש שאין לשנותו . המשנה , בין שמלכתחילה נועדה להיות ספר הלכות ובין שנועדה לשמש ספר לימוד בלבד , הייתה הבסיס המשותף לפסיקת הלכה בדורות שאחריה , ועם חיבורה הסתיימה תקופת התנאים . על קבלתה של משנת רבי יהודה הנשיא והיותה לספר הלכה מחייב השפיע רבי יוחנן 180 ) בקירוב , ( 279 - שעמד בראש בית המדרש בטבריה במאה השלישית לסה"נ . רבי יוחנן העמיד את משנתו של רבי יהודה הנשיא במעמד עליון על פני קובצי משניות אחרים . הוא גם ניסח כללי פסיקה כיצד להכריע במחלוקות המופיעות במשנה . לדוגמה , " רבי מאיר ורבי יהודה – הלכה כרבי יהודה , רבי יהודה ורבי יוסי – הלכה כרבי יוסי" ( עירובין מו ע"ב . ( רבי יוחנן קבע קביעה עקרונית שלפיה אם ההלכה מופיעה במשנה בלא מחלוקת ובלא הזכרת שם אומרה – כך הדין הלכה" ) כסתם . ( "משנה המשנה נהייתה לחיבור חי ונלמד , ורבו הפירושים להלכות המופיעות בה . לנוסח המשנה נוספו ד...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית