המשנה בנוסח הקיים בידינו נקראת משנת רבי יהודה משום שנערכה בדורו של רבי יהודה הנשיא . משנת רבי יהודה , ובקיצור המשנה , כוללת שישה חלקים , שישה סדרים ( ש"ס , ( וראשי התיבות שלהם הם זמ"ן נק"ט . ששת סדרי המשנה ערוכים על פי נושאים מתחומי החיים : סדר זרעים – הלכות בתחום עבודת האדמה , כגון דיני שמיטה , תרומות ומעשרות וביכורים . המסכת הראשונה בסדר הזה היא מסכת ברכות , העוסקת בדיני תפילה וברכות . סדר מועד – הלכות שבת , חגים וימי צום . סדר נשים – הלכות הקשורות בענייני משפחה , כמו נישואים וגירושים . סדר נזיקין – ענייני המשפט האזרחי והפלילי וסדרי בית הדין . סדר קודשים – הלכות הקשורות בקורבנות בבית המקדש ובמאכלים כשרים ואסורים . סדר טהרות – הלכות טהרה וטומאה . כל אחד מן הסדרים במשנה כולל כמה מסכתות , ובסך הכול יש במשנה שישים ושלוש מסכתות . כל מסכת מחולקת לפרקים , וכל פרק מחולק להלכות . ההלכות עוסקות בנושא השייך לסדר שהמסכת נכללת בו , לדוגמה מסכת שבת שבסדר מועד דנה בהלכות שבת . המשנה כתובה בעברית ומופיעות בה מילים מן הארמית , היוונית ולעתים מן הלטינית . רובה ככולה הלכות , ויש בה מעט דברי אגדה . שלא ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית