השינוי שחל במעמדם של החכמים לאחר חורבן בית המקדש השני הביא להתפתחות התורה שבעל פה . חכמי יבנה וחכמי אושה תיקנו תקנות וכתבו יצירות המלוות את העם היהודי עד ימינו . מהי המשמעות של עריכת המשנה בידי רבי יהודה הנשיא ? מה היו השפעותיה על התפתחות התלמוד ועל עיצוב החיים היהודיים ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית