. 1 ר' ניר טוענת : "התקופה שלאחר מרד בר כוכבא עומדת בסימן תהליכי השתקמות של האומה היהודית והתחדשות מוסדות הנהגתה" ( ר' ניר , יהודה ורומא , יחידה , 11 עמ' . ( 142 א . מה היו הקשיים שהתמודדו אתם היהודים לאחר מרד בר כוכבא ? מיינו את הקשיים להיבטים שונים . ב . באילו דרכים ניסו חכמי אושה למנוע את התמעטות היישוב היהודי בארץ ישראל ? . 2 בתלמוד מסופר על ויכוח בין רבי עקיבא לבין רבי יוחנן בן תורתא . ר' עקיבא אמר כי בר כוכבא "הוא מלך , "המשיח וכנגדו טען רבי יוחנן בן תורתא : "עקיבה יעלו עשבים בלחייך ועדיין בן דוד לא יבא" ( תלמוד ירושלמי , תענית ד , ה . ( א . מהו נושא הוויכוח בין רבי עקיבא לרבי יוחנן בן תורתא ? ב . מהם הביטויים של המחלוקת בנושא זה בימינו ? . 3 תקנותיו של רבי יהודה הנשיא עסקו בתחומים רבים – דת , חברה , כלכלה ומדינה . הביאו תקנה בכל אחד מתחומים אלו . . 4 לרבי יהודה הנשיא היו סמכויות בלעדיות . ציינו שתיים מהן והסבירו כיצד הן השפיעו על יחסיו עם החכמים בדורו . . 5 רבי יהודה הנשיא לפני מותו ציווה להביא אליו את בנו ואמר לו : "בני , נהג נשיאותך ברמים ] בתקיפות , ] זרוק מרה ] נהג בקשיחות [...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית