. 1 מה היו הקשיים שהתמודד אתם רבן שמעון בן גמליאל ? כיצד הוא פתר אותם ? . 2 רבי יהודה הנשיא ראה את עצמו מנהיג של העם כולו . הדגימו טענה זו במעשיו ובקביעותיו . . 3 הסבירו כיצד קשריו של רבי יהודה הנשיא עם השלטון הרומי השפיעו על מעמדו בעם . . 4 רבן שמעון בן גמליאל כינה את בנו רבי יהודה הנשיא "ארי בן , "שועל לעומת רבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי , שאותו הוא כינה "ארי בן . "ארי מה אפשר ללמוד מדימויים אלו על מעמדו של רבן שמעון בן גמליאל בעיני עצמו ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית