נוסף על ההכרה במעמד נשיא היו לרבי יהודה הנשיא קשרים טובים עם השלטון הרומי . קשרים אלו חיזקו את מעמדו ואת מעמדם של החכמים וסייעו לו לכפות פסקי דין ולפקח על חיי היהודים . גביית מסים לא הייתה מתפקידי הנשיא , אבל מן המקורות עולה שרבי יהודה הנשיא עסק גם בכך . רבי יהודה הנשיא כנראה קיבל אדמות מן השלטון הרומי בתמורה לתשלומים כספיים או לחלק מהיבול . לדוגמה , הוא קיבל את אדמות בית שערים וקבע את מקום מושבו שם עם תלמידיו . היו לו שטחי קרקע נרחבים בגולן וגם מטעי אפרסמון , פרי שבדרך כלל לקיסר היה מונופול עליו . רבי יהודה הנשיא נודע בעושרו הרב , ורכושו כלל נוסף על אדמות רבות גם עדרי בקר וספינות . בשנות בצורת הוא חילק תבואה לנזקקים ואף דאג לצורכיהם של תלמידי חכמים . היו חכמים שמתחו ביקורת על העושר הראוותני בחצרו של רבי יהודה הנשיא , אך כנראה עושרו וקשריו ההדוקים עם השלטון הרומי דווקא תרמו לביסוס מעמדו . גם יהודים עשירים מערי הגליל , ובהן ציפורי וטבריה , קיבלו עליהם את סמכותו וביקשו את עצתו בשאלות שנויות במחלוקת . המעבר של רבי יהודה הנשיא מבית שערים לציפורי מעיד על הקשרים ההדוקים שנרקמו בינו לבין השכב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית