. 1 בחרו שתי תקנות שתיקנו חכמי אושה והסבירו כיצד הן משקפות את המציאות מבחינת הכלכלה וההתיישבות לאחר מרד בר כוכבא . . 2 כיצד חיזקו חכמי אושה את מעמדה של ארץ ישראל ? . 3 בחרו שני שינויים בעולמם של חכמים במאה השלישית והסבירו מדוע הם התרחשו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית