הסיבות למעבר של ההנהגה מאושה ליישובים אחרים בגליל אינן ברורות , וייתכן שהמעבר קשור באישיותם של החכמים שישבו באותן ערים . רבי יוסי בן חלפתא התגורר בציפורי , רבי מאיר בטבריה , ורבי שמעון בר יוחאי בגליל העליון . הם הקימו בתי מדרש ובתי כנסת , וגם בהם , נוסף על המרכז באושה , פסקו בענייני הציבור . הקמתם של מוסדות לימוד קבועים במאה השלישית לסה"נ הייתה חידוש בעולמם של חכמים . עד אז הם נהגו ללמוד מפי אחד החכמים בביתו הפרטי או בבית מדרש שהקים , ועם מותו עברו ללמוד מפי חכם אחר . לדעת חוקרים הקמתם של מרכזי התורה מלמדת הן על תהליך העיור בארץ ישראל והן על עליית מעמדם של החכמים בתפקיד מנהיגי העם . הקמתם של בתי מדרש בגליל הביאה להתחזקות הקשרים בין החכמים לבין תושבי הערים . יש חוקרים הסבורים כי כתוצאה מכך תושבי הערים הושפעו מדעת החכמים ומאורחות חייהם וכנראה המגע השפיע גם על עמדותיהם של החכמים . לדוגמה הם מציינים את השינוי שחל ביחסם של החכמים כלפי עם הארץ , כינוי שמשמעותו איננה ברורה וייתכן שהכוונה ליהודים שזלזלו במצוות או בתלמידי חכמים . כנראה מדובר בקבוצה גדולה שהיו שייכים אליה בני מעמדות שונים זה מזה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית