מעמדו של המרכז שקם באושה שנוי במחלוקת בין החוקרים בשל העובדה שהמושג " סנהדרין" כמעט שאינו מופיע במקורות מהתקופה שלאחר מרד בר כוכבא . לעומת זאת מקורות רבים מעידים על ביטול הסנהדרין לאחר חורבן המקדש ועל כך שלבית הדין ביבנה , על אף היותו בית דין מרכזי , לא היו סמכויות שיפוט והנהגה כמו לסנהדרין ( עמ' . ( 16 אחד המקורות הבודדים שמופיע בהם המושג " סנהדרין" לאחר מרד בר כוכבא הוא מקור המתאר את גלויות הסנהדרין – המעבר של הסנהדרין בין ערי הגליל עד לישיבתה בטבריה ( ראש השנה לא ע"א–ע"ב . ( חוקרים טוענים כי תיאור של גלויות הסנהדרין נועד להוכיח את עליונותו של בית המדרש בטבריה . הם מסכימים שהתיאור משקף את המעבר של מוסדות ההנהגה מעיר לעיר , אך לדבריהם השימוש במושג " סנהדרין" מלמד שחכמי טבריה ראו בעצמם את היורשים של הסנהדרין בירושלים ושל ממשיכיה ביבנה ואינו מייצג מוסד שהיו לו סמכויות של סנהדרין . לפי דעה זו , בגליל קמה הנהגה שהייתה מורכבת מבית דין שירש חלק מתפקידי הסנהדרין ומחכמים שהנהיגו את העם . תעודה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית