עם העברת מרכז ההנהגה לאושה חידשו החכמים את התהליך של לימוד התורה והפצתה שהחל בתקופת יבנה . חכמי אושה גם תיקנו תקנות שהמשיכו את דרכם של חכמי יבנה בשיקום חיי העם . התקנות סייעו ליהודים להתמודד עם הבעיות הכלכליות והיישוביות שנוצרו בעקבות הכישלון של מרד בר כוכבא . כמה מהתקנות של חכמי אושה עסקו בפדיון שבויים והן משקפות את המציאות שבה לאחר המרד יהודים רבים נמכרו והיו לעבדים . אף שחכמי אושה הכירו בחשיבות המצווה הם אסרו לפדות שבויים במחיר הגבוה מ"מחיר . "השוק על ידי קביעת התקנה הם ניסו למנוע מהשובים להפקיע את המחיר שדרשו תמורת פדיונם . הם גם הזהירו מפני ניסיונות להבריח שבויים ממקום מאסרם , מחשש שכתוצאה מכך ייענשו יתר השבויים . תקנה אחרת של חכמי אושה בנושא פדיון שבויים מלמדת על המציאות הכלכלית הקשה שלאחר המרד , שבה אנשים מכרו ביוזמתם את עצמם או את בניהם לעבדות . כדי למנוע את התופעה אסרו חכמי אושה לפדות את מי שמכר את עצמו ואת בניו לעבדות והתירו לפדות את הבנים מהשבי רק לאחר מות אביהם . תקנות אחרות של חכמי אושה ביקשו לשמור על אדמות ארץ ישראל בבעלות יהודית ולמנוע את העברתן לבעלות נוכרית . לאחר מרד ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית