. 1 מה היו תוצאותיו של מרד בר כוכבא ? מה לדעתכם הייתה התוצאה החמורה ביותר ? נמקו . . 2 נסחו מודעה מטעם בר כוכבא הקוראת להצטרף למרד . . 3 נסחו מודעה השוללת את ההצטרפות למרד . . 4 מה היו המטרות של גזרות השמד ? האם הן הושגו ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית