התוצאות של מרד בר כוכבא היו חמורות יותר מתוצאות המרד הגדול ( עמ' . ( 89-88 גם במרד הגדול היה אובדן כבד בנפש , אבל רק בעקבות מרד בר כוכבא הפכו היהודים בפעם הראשונה מאז ראשית ימי הבית השני למיעוט בקרב תושבי ארץ ישראל . כמו כן , המשבר הכלכלי לאחר מרד בר כוכבא היה חמור יותר מן המשבר הכלכלי שלאחר המרד הגדול , הן בשל הרס היישובים והן בשל המסים הכבדים שהוטלו על היהודים – ויהודה נותרה כמעט שוממה . גם החיים הדתיים נפגעו . לאחר המרד הגדול התירו הרומאים ליהודים לקיים את מצוות דתם , אבל בעקבות מרד בר כוכבא גזרו הרומאים על היהודים גזרות שמד כעונש על המרד . הגזרות אסרו על קיום מצוות , ובהן : מילה , הנחת תפילין , לבישת ציצית , קביעת מזוזה ושמירת שמיטה . איסור חל גם על שמירת שבת ותקיעת שופר , על בניית סוכה ונטילת לולב , על הדלקת נר חנוכה וקריאת מגילה בפורים ועל התכנסות בבתי מדרש ובבתי כנסת לתפילה וללימוד תורה . לאיסורים האלה נוספו גזרות בנושא השיפוט : איסור על התכנסותם של בתי דין ואיסור הסמיכה – מינוי של חכמים לדיינים . מי שעבר על הגזרות עונשו היה מוות . נוסף על כך הרומאים פתחו במדיניות שיטתית שעל פיה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית