במאה השנייה לסה"נ , בעקבות הכישלון של מרד בר כוכבא עבר מרכז ההנהגה היהודית מיבנה לגליל , ונקבעו תקנות שסייעו לעם להתמודד עם תוצאות המרד . בדפוסי ההנהגה חלו שינויים והתחזק מעמדם של החכמים ושל הנשיאים . מה היו הגורמים למעבר של מרכז ההנהגה היהודית לגליל ? מה היו השינויים שחלו במעמדם של מוסדות ההנהגה היהודית ובדפוסי ההנהגה במאות השנייה והשלישית לסה"נ ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית