. 1 סכמו את השינויים שחלו בארץ ישראל ובחיי העם היהודי בעקבות החורבן . השלימו את הטבלה במחברתכם . . 2 ש' ספראי טוען כי העובדה שעבודת הקורבנות לא נמשכה לאחר החורבן איננה מובנת מאליה אלא היא תוצאה של פעולותיו של רבן יוחנן בן זכאי . א . מדוע היה סביר שעבודת הקורבנות תימשך גם לאחר החורבן ? ב . מה הייתה עמדתו של רבן יוחנן בן זכאי בנושא הקרבת קורבנות לאחר החורבן ומה הייתה עמדתו של רבן גמליאל בנושא זה ? . 3 לדברי הרב ב' לאו : "התמונה העולה ממכלול פעולותיו ] של רבן יוחנן בן זכאי [ היא של מנהיג שעיצב את דמותה של היהדות ללא מקדש . אי אפשר לדמיין את סדרי החיים היהודיים שלנו ללא מפעל רב חשיבות זה . ( ב' לאו , חכמים , ב , עמ' . ( 37 הסבירו את תרומתן של תקנות רבן יוחנן בן זכאי לעיצוב החיים היהודיים ולליכוד העם לאחר החורבן . . 4 ג' אלון טוען שעם ביטול המסגרת המדינית הצליח רבן יוחנן בן זכאי להשתית את היהדות על בסיס לאומי רוחני ועל ידי כך הצליח להבטיח את קיומה לדורות . לדעת אלון , מהי חשיבות מפעלו של רבן יוחנן בן זכאי ? הציגו עובדות המבססות דעה זו . . 5 ש' ספראי טוען : "בין האישים שהקימו וביססו את מוסדו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית