נוסף על המרכז ביבנה שבראשו ישב רבן גמליאל קמו בארץ ישראל בתי מדרש מקומיים . לדוגמה , רבי עקיבא ישב בבני ברק , רבי אליעזר בן הורקנוס ישב בלוד , ורבי יהושע בן חנניה ישב בפקיעין . בתי המדרש היו תחת פיקוחו של המרכז ביבנה והחכמים היו מגיעים מדי פעם בפעם ליבנה . בבתי המדרש למדו בשעות הערב ובימי שבת וחג תלמידים מבוגרים שבשעות היום עבדו לפרנסתם , והיו גם תלמידים צעירים שלמדו בבתי המדרש באופן קבוע . לעתים נהגו הצעירים לנדוד אחרי מורה ממקום למקום כדי ללמוד מהתנהגותו בחיי היום-יום , ולעתים עברו תלמידים מבית מדרש של רב אחד למשנהו כדי לרכוש שיטות לימוד ושיטות פסיקה חדשות . החכמים שעמדו בראש בית המדרש נשאו את התואר רבי הם זכו בתואר הזה בשל גדולתם בתורה ולא בשל מוצאם החברתי או מצבם הכלכלי . אחדים מהם היו עניים ונהגו לעבוד במלאכה כלשהי לפרנסתם . לדוגמה , רבי יהושע , שהיה עני והתפרנס מייצור פחמים , יצא בשליחות רבן גמליאל לקהילות בתפוצות ; ורבי עקיבא , שהיה בן למשפחה ענייה ורועה צאן בצעירותו , החל ללמוד בגיל ארבעים , נעשה מורה לאלפי תלמידים , ואף הוא יצא בשליחות הנשיא לתפוצות . החכמים לא קיבלו שכר על הו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית