כשהגיע רבן גמליאל ליבנה הוא ייסד מחדש את שושלת הנשיאות שפסקה עם מותו של אביו רבן שמעון בן גמליאל ( עמ' . ( 79 חכמי הדור והציבור הרחב הכירו במנהיגותו של רבן גמליאל , ובימיו הגיע המרכז ביבנה לשיא כוחו והשפעתו . רבןגמליאל והחכמים ערכו מסעות ברחבי ארץ ישראל – הם ביקרו באשקלון , בלוד , ביריחו , בטבריה ובעכו – והורו שם הלכה . כך חיזק רבן גמליאל את הקשר בין חכמי יבנהלבין הציבור היהודי . המרכז ביבנה זכה להכרת השלטונות הרומיים לאחר שבשנת 96 לסה"נ עלה לשלטון הקיסר נרווה , שלא היה משושלת הקיסרים שהחריבו את המקדש . רבן גמליאל שימש נציג רשמי של העם היהודי , ביקר כמה פעמים ברומא וקשר קשרים עם השלטון הרומי ונציגיו . במסעותיו נלוו אליו חכמי הדור רבי אליעזר בן הורקנוס , רבי אלעזר בן עזריה , רבי יהושע ורבי עקיבא . רבן גמליאל ראה בעצמו מנהיג של העם כולו וביקוריו בקהילות היהודים בתפוצות ביטאו זאת . הוא אף שלח חכמים לתפוצות כדי שיורו הלכה , יפקחו על סדרי הקהילות ומוסדותיהן , ישתתפו במינוי של ראשי קהילות או בהדחתם ויביאו את התרומות שנאספו למרכז ביבנה . הכספים ששלחו יהודים מהתפוצות למרכז ביבנה הוכרו על ידי ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית