. 1 עיינו ברשימת התקנות שתיקן רבן יוחנן בן זכאי ( משנה , ראש השנה ד , א–ד ; וכן בבלי , ראש השנה ל ע"ב ) וענו על השאלות : א . מהם הנושאים של התקנות ? בחרו שתיים מהתקנות שאינן מופיעות בפרק והסבירו מה לדעתכם הייתה מטרתה של כל אחת מהן . ב . מיינו את תקנות רבן יוחנן בן זכאי לפי מגמתן ( תקנה יכולה להופיע יותר מפעם אחת . ( השלימו את הטבלה במחברתכם . . 2 אילו תקנות יכולות לשמש ראיה לטענה שרבן יוחנן בן זכאי היה נשיא ? . 3 בחרו שתי תקנות או פעולות שקבע רבן יוחנן בן זכאי שמתקיימות גם בימינו . שערו מדוע תקנות אלו שרדו . . 4 מה משותף לעזרא הסופר ( עמ' , ( 18 להלל הזקן ( עמ' ( 66 ולרבן יוחנן בן זכאי ( עמ' ?( 82 . 5 מי היו החוגים שהתנגדו לרבן יוחנן בן זכאי ומה היה הרקע להתנגדותם ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית