חורבן בית המקדש השני יצר מציאות חדשה בחיי העם היהודי בארץ ישראל ובתפוצות . במרכז שקם ביבנה חיפשו החכמים פתרונות לקשיים שהתעוררו בעקבות החורבן , ובכך אפשרו את המשך קיום החיים הדתיים בלא מקדש ועיצבו את דמותו של העם . מה היו דרכי ההתמודדות של חכמי יבנה עם החלל הריק שהותיר חורבן המקדש ? מה היו דפוסי ההנהגה של חכמי יבנה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית