70 לסה"נ < חורבן בית המקדש השני ; ראשית פעילות המרכז ביבנה בראשות רבן יוחנן בן זכאי 80 ( או ( 85 לסה"נ < השלטון הרומי מכיר במשרת הנשיאות 132 לסה"נ < מרד בר כוכבא ; המרכז עובר לגליל 150 לסה"נ בקירוב < ראשית הנשיאות של רבן שמעון בן גמליאל באושה 180 לסה"נ בקירוב < ראשית הנשיאות של רבי יהודה הנשיא 200 לסה"נ < עריכת המשנה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית