. 1 מי היו החוגים שהתנגדו למרד וכיצד הם ניסו למנוע אותו ? . 2 מה היו המניעים להשתתפותם של אישים מתונים במרד ? מה ההסבר לכך שהם נבחרו לעמוד בראשו ? . 3 ציינו את פעולותיה של ממשלת המרד לקראת המלחמה . כיצד פעולות אלו מלמדות על עמדותיה ? . 4 מה היו חילוקי הדעות בין מנהיגי הגליל ? כיצד השפיעו חילוקי הדעות על עמידתם של היישובים בגליל בפני הרומאים ? . 5 מי היו הקנאים ומה הביא להתחזקות מעמדם ? . 6 מה הייתה תפיסת עולמם של הסיקריים ? במה היא הייתה דומה לזו של הפרושים ? . 7 כתבו חיבור שבו רבן יוחנן בן זכאי מסביר את החלטתו לצאת מירושלים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית