בגליל היו יישובים יהודיים רבים , ומימי הורדוס הייתה בו התנגדות לשלטון רומא ופרצו בו סכסוכים בין יהודים לנוכרים בענייני בעלות על קרקעות . אחד ממנהיגי המרד בגליל היה יוחנן מגוש חלב . הוא הצטרף למרד לאחר שיהודי גוש חלב הותקפו בידי נוכרים , וכנראה הוא אף ביצר את עירו גוש חלב בכספו ובכספי מסים שאסף מתושבי האזור . לדעת חוקרים , הצטרפותו למרד של יוחנן מגוש חלב , שהיה מקורב לפרושים , מלמדת על השינוי שחל בעמדותיהם של הפרושים ועל התגברות תמיכתם במרד . בין יוחנן מגוש חלב המנהיג המקומי לבין יוסף בן מתתיהו מפקד הגליל מטעם ממשלת המרד הייתה יריבות אישית ורעיונית . יוסף בן מתתיהו מספר בספרו כי ביצר את הגליל , גייס צבא ואימן אותו לקראת המרד אבל סירב לשדוד את מחסני התבואה של הקיסר ואף ניסה להחזיר לאגריפס השני כספים ששדדו ממנו המורדים . לדבריו , מעשים אלו עוררו נגדו את יוחנן מגוש חלב והוא ניסה לפעול לסילוקו של יוסף בן מתתיהו מתפקידו – מפקד הגליל – בטענה שאהדתו נתונה לרומאים ולתומכיהם . חוקרים טוענים כי בחמשת החודשים שבין תבוסתו של גאלוס ובין בואו של אספסיאנוס היו מאמציו של יוסף בן מתתיהו נתונים בעיקר לדי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית