התבוסה של גאלוס ( עמ' ( 70 שכנעה רבים שבתחילה התנגדו למרד כי יש סיכוי לנצח את רומא והם הצטרפו למורדים . למרד הצטרפו גם אישים שלא הזדהו עם המורדים ואף סברו כי אפשר להגיע להסכם עם הרומאים ולמנוע מלחמה – אך הם חברו למורדים במטרה למתן אותם היו בהם חכמים מקרב הפרושים , עשירים מירושלים שהיו מקורבים לפרושים וכוהנים גדולים – לדוגמה , יוסף בן גוריון מעשירי ירושלים , והכוהנים הגדולים חנן בן חנן ויהושע בן גמלא . אישים אלו הם שנבחרו לעמוד בראש ממשלת המרד . הממשלה נבחרה באספת העם שכינסו מנהיגי המורדים במקדש בשנת 66 לסה"נ , והיא נועדה ללכד את כל התומכים במרד . ואולם , אלעזר בן חנניה ומנחם הגלילי ( עמ' , ( 70 שיזמו את המרד , נדחקו מהנהגתה , ובראשה עמדו המתונים והכוהנים שמלכתחילה התנגדו למרד . מצב זה יצר מאבקים פנימיים . החוקרים מסבירים שהמנהיגים המתונים נבחרו ולא מנהיגי המורדים בגלל מעמדם הרם בעיני העם והניסיון שצברו בניהול ענייני הציבור . יש הטוענים כי הצטרפותם לממשלת המרד נבעה מרצון למנוע אי-סדר ביהודה ואולי גם מכוונה למנוע מהמרד להתפתח למהפכה חברתית שתופנה נגדם . כמו כן , אישים אלו , שהיו עשירים ,...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית