בעקבות ההתפשטות של המרד , בשנת 67 לסה"נ שלח הקיסר הרומאי נירון לארץ ישראל את אספסיאנוס ובנו טיטוס בראש צבא שמנה למעלה משישים אלף חיילים . הם החלו בכיבוש הגליל , ועריו ומבצריו נפלו בידיהם בזה אחר זה . הצבא הרומי התקדם באיטיות לעבר ירושלים ובדרכו כבש ערים בעבר הירדן , וכן את יריחו , לוד , יבנה ואדום . בשנת 68 לסה"נ הייתה כל ארץ ישראל , מלבד ירושלים , בידי אספסיאנוס והוא החל במצור על ירושלים . בי"ז בתמוז שנת 70 לסה"נ הצליחו הרומאים להבקיע את החומות שהגנו על ירושלים , כבשו את מצודת אנטוניה ודרכה פרצו להר הבית . בט' באב שנת 70 לסה"נ שרפו הרומאים את בית המקדש , וכעבור חודש נכבשה גם העיר העליונה , שבה התגוררו בני המעמדות העשירים . המרד הסתיים בשנת 73 לסה"נ עם כיבוש מצדה . שאלות לסיכום הסעיף : מבט על המרד הגדול ( עמ' ( 74–70 . 1 בחרו אירוע אחד ממהלך המרד והסבירו את חשיבותו . . 2 בחרו אחד ממנהיגי המרד וציינו מה הייתה פעולתו במהלך המרד . היעזרו במרשתת .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית