ההתנגדות של היהודים לשלטון הרומי הגיעה לשיאה במרד הגדול שפרץ בשנת 66 לסה"נ . במהלך המרד התנהלה ביהודה מלחמת אחים בין קבוצות בחברה היהודית שהיו חלוקות ביניהן בשאלות הקשורות בעיצוב הזהות היהודית וביחס לרומא . חילוקי הדעות ביטאו גם פערים כלכליים ומעמדיים . מה היו חילוקי הדעות בחברה היהודית במהלך המרד ? כיצד השפיעו הפיצול בחברה היהודית ומלחמת האחים על המרד ועל חורבן בית המקדש השני ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית