. 1 מה היו התגובות בחברה היהודית לפלישתו של פומפיוס לארץ ישראל ? . 2 מה הייתה משמעות הכיבוש של פומפיוס ? . 3 לפי יוסף בן מתתיהו : "אסון זה ] אובדן העצמאות [ גרמו לה לירושלים הורקנוס ואריסטובלוס בריבם זה עם זה . שכן קיפחנו את חירותנו ונעשינו לנתינים רומיים והוכרחנו להחזיר לסורים את הארץ שרכשנו בנשקנו" ( יוסף בן מתתיהו , קדמוניות היהודים , יד , . ( 78–77 מה לפי יוסף בן מתתיהו הביא לאובדן העצמאות ? האם אתם מסכימים עם דעתו ? נמקו את תשובתכם . . 4 באילו דרכים ניסו צאצאי החשמונאים להחזיר את העצמאות המדינית ליהודה ? . 5 א . מי היה בית אנטיפטרוס וכיצד עלה לגדולה ? ב . מה הייתה השפעת עלייתו של בית אנטיפטרוס על החברה היהודית ? . 6 יוסף בן מתתיהו כתב על אנשי הפילוסופיה הרביעית כי "אהבת החירות שאין לנצחה מצויה באנשי הכת הזאת" ( קדמוניות היהודים יח , . ( 23 במה אהבת החירות שלהם באה לידי ביטוי ? . 7 המפקד שערכו הרומאים בשנת 6 לסה"נ עורר תגובות מנוגדות בחברה היהודית . א . מה היו שתי התגובות ומי ייצג אותן ? ב . עם איזו תגובה בנושא המפקד אתם מזדהים ? נמקו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית