בשנת 6 לסה"נ , זמן קצר לאחר שיהודה הייתה לפרובינקייה רומית , ביקש הנציב הרומאי לערוך מפקד שכלל מדידת קרקעות לצורכי מיסוי , הערכת רכושם של התושבים ורישום פרטיהם האישיים . הרומאים נהגו לערוך מפקד בכל האזורים שסיפחו לאימפריה שלהם , אבל היו יהודים שראו במפקד ביטוי לשעבוד לשלטון זר וקראו לעם להילחם על חירותו . לפי יוסף בן מתתיהו בראש המתנגדים עמד אדם בשם יהודה – יש המזהים אותו עם יהודה הגלילי , מנהיגה של הפילוסופיה הרביעית ( עמ' ;( 66 ויש הרואים בו חכם פרושי . בצדו עמד צדוק הפרושי , שלא ברור מי היה , אך יש הטוענים כי היה מתלמידיו של שמאי ( יבמות טו ע"ב . ( לפי יוסף בן מתתיהו יהודה וצדוק האמינו כי ה' אינו מסייע לאדם בלי מאמץ מצדו , וגם אם ייכשלו , עצם התנגדותם תביא להם כבוד ותהילה . שמאי - אב בית הדין האחרון בתקופת הזוגות . הוא חלק על הלל בארבע הלכות ופסיקתו נחשבת מחמירה יותר מפסיקתו של הלל . יש חוקרים הטוענים כי שמאי ייצג את ההלכה הקדומה ואת ההתנגדות לפשרות . יש חוקרים המסיקים מההתנגדות למפקד כי הפרושים מעולם לא השלימו עם שלטון רומא ולא הכירו בזכותה לשלוט בארץ ישראל . אך יש חוקרים הטוענים כ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית