אובדן העצמאות המדינית חיזק את כוחם של החוגים ביהודה שתמכו בהידוק הקשרים עם האימפריה הרומית . עם חוגים אלו נמנו משפחות עשירות , בעלי אחוזות ומוכסים וכן כוהנים גדולים שהחזיקו בתפקידי מפתח במקדש . תמיכתם של בני שכבות חברתיות אלו בשלטון הרומי אפשרה להם לשמור על מעמדם ועל רכושם . אחת המשפחות הייתה בית אנטיפטרוס , משפחת אצולה מאדום שהתגיירה בימי יוחנן הורקנוס ( עמ' . ( 48 הרומאים העניקו לאנטיפטרוס מעמד של אפוטרופוס על יהודה – ולמעשה הוא היה השליט האמיתי , הכתיב להורקנוס השני את כל מהלכיו . אנטיפטרוס והורקנוס השני הגישו לרומא סיוע צבאי במלחמה שניהלה נגד הפרתים והיו מעורבים גם במאבקי השלטון באימפריה הרומית . בתמורה לסיוע שהגיש אנטיפטרוס ליוליוס קיסר ( קיסר רומא בשנים 44–47 לפסה"נ ) הוא קיבל אזרחות רומית ושחרור ממסים . אנטיפטרוס התמנה לפרוקורטור – משגיח ומפקח , בעיקר על עניינים כספיים . פצאל בנו הבכור התמנה למושל ירושלים , והורדוס בנו השני למושל הגליל . מינויים אלו חיזקו את מעמדו של בית אנטיפטרוס ואת נאמנותו לרומא . כישוריו של הורדוס בתפקיד מושל הגליל והזדהותו עם האינטרסים הרומיים הביאו להכתרתו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית