עם מותה של שלומציון המלכה בשנת 67 לפסה"נ פרץ מאבק על השלטון ביהודה . שני בניה – הורקנוס השני , שמינתה שלומציון לכוהן גדול , ואריסטובולוס השני , שנושל מכל תפקיד – נלחמו זה בזה בסיועם של כוחות זרים ( תרשים עמ' . ( 51 באותו הזמן כבש צבא רומא בפיקודו של פומפיוס את סוריה והפך אותה לפרובינקייה . כל אחד מהאחים שלח משלחות לנסות לשכנע את פומפיוס כי הוא ראוי לשלוט , אך פומפיוס הבהיר לאחים שמעתה גם יהודה כפופה לרומא . הוא אסר את אריסטובולוס השני , ובשנת 63 לפסה"נ פלש לארץ ישראל וצר על ירושלים . הפלישה של פומפיוס עוררה חילוקי דעות בקרב היהודים : הורקנוס השני ואנשיו תמכו בפתיחת שערי ירושלים בנימוק שרומא היא האימפריה המתחזקת והשולטת באזור ושיהודה לא תוכל לעמוד נגדה ; אבל תומכיו של אריסטובולוס השני התבצרו בהר הבית וסירבו להיכנע . חילוקי הדעות בין האחים משקפים את הפיצול שהיה בחברה היהודית – הפרושים תמכו בהורקנוס השני והצדוקים באריסטובלוס השני . תעודה ריב האחים כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה היה הורקנוס מבחוץ [ מחוץ להר הבית ] ואריסטובלוס מבפנים [ בתוך הר הבית . [ בכל יום ויום היו [ אנשי אריסטובלוס ] ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית