. 1 א . נסחו את העמדות של כל אחת מן הכיתות . השלימו את הטבלה במחברתכם . ב . מהו חזון החברה היהודית על פי כל אחת מהכיתות ? . 2 בתלמוד הבבלי מסופר על כוהן גדול שהיה צדוקי וניסך את המים על רגליו במקום על המזבח . בתגובה רגם אותו כל העם באתרוגים שבידיהם ( סוכה מח ע"ב . ( מה אפשר ללמוד מהסיפור על נושאי המחלוקת בין הפרושים לצדוקים ועל יחסו של העם אליהם ? . 3 יש חוקרים הסבורים שהאיסיים והצדוקים הם ממשיכי המסורת ואילו הפרושים יצרו תפיסה חדשה מהתפיסה שהייתה נהוגה בימי הבית הראשון . הביאו דוגמה לאמונות של כל אחת מהכיתות שתומכות בטענה זו או סותרות אותה . . 4 נושאי המחלוקת בין הכיתות נמשכו ונדונו במחשבה היהודית לאורך הדורות . הדגימו באחד מהנושאים . . 5 ציינו שתי נקודות מחלוקת בין היהודים לבין היהודים-הנוצרים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית