הכיתה הקטנה ביותר הייתה האיסיים , ויוסף בן מתתיהו העריך את מספרם בכארבעת אלפים איש . הזיהוי של האיסיים אינו ברור והם אינם נזכרים כלל במקורות התלמודיים . יש חוקרים הטוענים כי האיסיים היו ממשיכי בית צדוק – הכוהנים הגדולים שהחשמונאים הדיחו ממעמדם – אך רוב החוקרים מזהים את האיסיים עם כת מדבר יהודה , הנקראת גם בשם כת היחד , ומרכזה היה במדבר יהודה . חוקרים אלו טוענים כי תיאור האיסיים לפי יוסף בן מתתיהו תואם את הרעיונות ואורחות החיים של כת מדבר יהודה כפי שהם מופיעים במגילות ים המלח . האיסיים נהגו לכתוב את תורתם וכך אנו יודעים עליהם . יוסף בן מתתיהו מתאר את האיסיים כקבוצה קרובה לפרושים , משום שגם הם האמינו בתורה שבעל פה . האיסיים האמינו גם בגזרה קדומה שמכתיבה את גורלו של האדם . לעומת זאת ההלכה ספירת העומר - מנחה המובאת מראשית קציר השעורים , והנפתו מתירה את האכילה מהתבואה החדשה . התורה מצווה להניף את העומר חמישים יום ממחרת השבת ( ויקרא כג , טו-טז . ( מגילות ים המלח - מגילות שהתגלו במערות באזור ים המלח סמוך לשרידי היישוב קומראן . המגילות הן מקטעים של כשמונה מאות ספרים מתקופת הבית השני וגילוין נח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית