הפרושים ייצגו עמדה שהתנגדה להשפעות של התרבות ההלניסטית על החברה היהודית ועל הנהגתה . יש חוקרים הסבורים כי הפרושים היו ממשיכי החסידים , שתמכו במרד נגד גזרות אנטיוכוס ( עמ' . ( 39 הם מוצאים דמיון בין כמה מההלכות שפסקו הפרושים ובין תפיסת העולם של החסידים ורואים בהלכות שפסקו הפרושים ביטוי לרצון שלהם להתרחק מהעולם האלילי . דוגמה לכך הם רואים בהלכה על טומאת כלי זכוכית , שהיו מיוצרים בידי נוכרים ויובאו לארץ ישראל . הפרושים פסקו שכלי זכוכית יכולים לקבל טומאה ולכן הם פסולים לשימוש ( שבת יד ע"ב . ( לדעת חוקרים הלכה זו נועדה לצמצם את השימוש בכלי זכוכית ובכך להפריד בין ישראל לעמים בתחום הכלכלי . עוד דוגמה להתנגדותם של הפרושים להשפעות של התרבות ההלניסטית היא הסתייגותם ממדיניות ההתפשטות של המלכים החשמונאים . הפרושים התנגדו גם לריכוז הסמכויות המדיניות והדתיות , כפי שהיה בימי יוחנן הורקנוס ובימי בנו אלכסנדר ינאי – שהיו מלכים וגם כוהנים גדולים . יוסף בן מתתיהו מספר שהפרושים התנגדו לניסיון של יוחנן הורקנוס ליטול לעצמו סמכויות חקיקה ושיפוט . סמכויות אלו לא היו כלולות בסמכויות שהעניקה אספת העם לשמעון ולבנ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית