בימיו של יוחנן הורקנוס וייתכן שכבר בימי אביו שמעון ( עמ' ( 45 החלה החברה היהודית להתפצל לכיתות – קבוצות חברתיות שלכל אחת מהן הייתה תפיסת עולם מגובשת על תוכן האמונה היהודית ועל ההלכה . שלוש הכיתות הגדולות היו : הפרושים ; הצדוקים ; והאיסיים , שכנראה היו מפולגים בתוך עצמם לקבוצות . לכל אחת מהכיתות הייתה הלכה שונה , והמחלוקת העיקרית ביניהן הייתה על פרטי הלכה . יש חוקרים המתקשים להאמין שפילוג חברתי נוצר סביב שאלות הלכתיות , אך חוקרים אחרים טוענים כי כנראה כל אחת מהכיתות הייתה קנאית לדרכה . נוסף על המחלוקות הדתיות היו בין הכיתות גם הבדלים הקשורים במעמדן החברתי והכלכלי . כמו כן היו בין הכיתות הבדלים הקשורים בעמדותיהן בשאלות מדיניות : היחס לשלטון היהודי ולשלטון הרומי .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית