החברה היהודית תחת שלטון רומא התאפיינה בפיצול לקבוצות חברתיות ורעיוניות שביניהן היו מחלוקות בשאלות הקשורות בעיצוב החברה והזהות היהודית וכן בעמדות כלפי השלטון היהודי וכלפי השלטון הרומי . מה היו הרעיונות והפרשנויות שהעלו הקבוצות על אודות עיצוב החברה והזהות היהודית ? מה היו עמדותיהן השונות של הקבוצות בעניין השלטון היהודי והשלטון הרומי ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית