. 1 מה היו הישגיו של יונתן ומה היו הבעיות בהישגים אלו ? . 2 האם אתם מסכימים עם הדעה ששמעון ייסד את מדינת החשמונאים ? נמקו . . 3 המלך הסלווקי אנטיוכוס השביעי פנה אל שמעון ודרש ממנו להחזיר את יפו , את גזר ואת החקרה או לשלם תמורתן כסף . תשובתו של שמעון הייתה : "לא ארץ נוכריה לקחנו ולא ( רכוש ) זרים כבשנו , כי אם את נחלת אבותינו , אשר על-ידי שונאינו , בלא משפט , באיזה זמן נכבשה" ( ספר מקבים א טו , לג–לה . ( מה אפשר ללמוד מתשובה זו על האופן שראו בו החשמונאים את הכיבושים ? . 4 יוסף בן מתתיהו מתאר את יוחנן הורקנוס כמאושר באדם וכמי שזכה לשלושה דברים : לכתר מלכות , לכהונה גדולה , ואף לנבואה ( מלחמת היהודים ג , ב , . ( 8 א . מה מאפיין את שלטונו של יוחנן הורקנוס ? ב . כיצד הייתם אתם מתארים את דמותו של יוחנן הורקנוס ? . 5 על ימי שלטונה של שלומציון המלכה נאמר : "מעש ] ה [ בימי שמעון בן שטח בימי שלמצו ] שלומציון [ גשמים יורדים מלילי שבת ללילי שבת עד שנעשו חטים ככליות ושעורים כגרעיני זיתי ] ם , ] ועדשים כדינרי זהב , וצררו מהם חכמים והניחום לדורות הבאים להודיע כמה חטא גורם" ( ספרא , בחוקותי , פרק א , ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית